Informácie o obci


Samospráva


Kontakt

  • 962 25 Slatinské Lazy 111
    IČO: 00320269

    Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov: · No-one, s.r.o. · IČO: 47 519 029 · Sídlo: Frankovská 1/F, 831 01 Bratislava · Telefón: +421 905 701050 · E-mail: gdpr@no-one.sk
  • 0907 814 524

  • 045/ 540 25 65

  • 045/ 540 25 64

  • slatinske@lazy.sk

Napíšte nám