Informácie o obci


Samospráva


Kontakty

 • 962 25 Slatinské Lazy 111
  IČO: 00320269
  DIČ: 2021318728
  IBAN: SK03 0200 0000 0000 0462 9412 /VÚB, a.s./
 • 0907 814 524 | Starostka - Hroncová Darina, Ing.
  045 5402 564 | Dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, mzdy, účtovníctvo - Alena Luptáková
  045 5402 565 | Podateľňa, administratíva, overovanie, pokladňa - Stanecká Anna

  0903 527 506 | Hlavný kontrolór - Sivok Ivan, Ing.
  0904 354 854 | Zástupca starostky - Stanková Jana
  045 5394 300 | Spoločný stavebný úrad Vígľaš- referent - Oravec Peter, Ing.

 • slatinske@lazy.sk

  Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov:

 • www.osobnyudaj.sk/informovanie/00320269

Napíšte nám

Úradné hodiny

 •   7.30 - 12.00 | 12.30 - 15.30
 • NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 • 7.30 - 12.00 | 12.30 - 17.00
 • NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 •  7.30 - 12.00 | 12.30 - 13.00