29. novembra 2021
info_ico

Návrhy VZN

NÁVRH VZN 10/2022 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slatinské Lazy NÁVRH VZN 03/2022 o určení výšky dotácie pre školy a školské zariadenia NÁVRH VZN […]
28. novembra 2021
fin_ico

Návrh rozpočtu na rok 2022-2023-2024 – PRÍJMY

Pozrieť si: Návrh rozpočtu na rok 2022-2023-2024 – PRÍJMY
28. novembra 2021
fin_ico

Návrh rozpočtu na rok 2022-2023-2024 – VÝDAVKY

Pozrieť si: Návrh rozpočtu na rok 2022-2023-2024 – VÝDAVKY
12. novembra 2021
info_ico

Očkovanie aj bez pozvánky