12. apríla 2021
info_ico

Zámer predaja majetku obce

  Cenová ponuka na odkúpenie bytu – verejná obchodná súťaž č. 03-01/2021 Vzhlásenie záujemcu o predaj majetku obce Slatinské Lazy
12. apríla 2021
info_ico

Uznesenie z PZ, 8.4.2021

6. apríla 2021
info_ico

Pozvánka na PZ obce

29. marca 2021
deti_ico

Zápis do 1. ročníka ZŠ