20. decembra 2020
SSD_ico

SSD spustila nové online služby

16. decembra 2020
fin_ico

Schválený rozpočet na roky 2021-2023

Rozpočet na rok 2021-2022-2023 – príjmy Rozpočet na rok 2021-2022-2023 – výdavky
16. decembra 2020
zapis_ico

Schválené VZN na rok 2021

VZN 01 o miestnych daniach a poplatkoch VZN 02 o nakladaní s odpadmi VZN 03 o dotáciách na školu a školské zariadenia VZN 14 prevádzkový poriadok […]
11. decembra 2020
zapis_ico

Uznesenie z PZ