3. decembra 2020
info_ico

Pozvánka na PZ obecného zastupiteľstva

27. novembra 2020
info_ico

Návrh VZN na rok 2021

NÁVRH VZN 01 o miestnych daniach a poplatkoch NÁVRH VZN 02 o nakladaní s odpadmi NÁVRH VZN 03 o dotáciách na školu a školské zariadenia NÁVRH […]
27. novembra 2020
info_ico

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Návrh rozpočtu na rok 2021-2022-2023 – príjmy Návrh rozpočtu na rok 2021-2022-2023 – výdavky
24. novembra 2020
info_ico

Požiarna prevencia pri vykurovaní