20. februára 2017
cena-vody

Prameň Lohyňa – protokol o skúškach vody

12. februára 2017
info_ico

Verejná vyhláška – oznámenie

Dobudovanie chodníkov v obci Slatinské Lazy – II. etapa čast „Šútňova“
22. januára 2017
korcule_ico

Poďakovanie

Nie každá obec a každá škola ňou zriadená môže počas týchto zimných a mrazivých dní prevádzkovať a využívať na športové potreby klzisko. Nie každá obec má […]
21. januára 2017
info_ico

Upozornenie

Upozornenie pre  platiteľov  miestnej dane z nehnuteľností,  poplatku za komunálny odpad a poplatkov za psa !!! Občania, u ktorých nastali v priebehu roku 2016 zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností, teda  vznik […]