12. februára 2017
info_ico

Verejná vyhláška – oznámenie

Dobudovanie chodníkov v obci Slatinské Lazy – II. etapa čast „Šútňova“
22. januára 2017
korcule_ico

Poďakovanie

Nie každá obec a každá škola ňou zriadená môže počas týchto zimných a mrazivých dní prevádzkovať a využívať na športové potreby klzisko. Nie každá obec má […]
21. januára 2017
info_ico

Upozornenie

Upozornenie pre  platiteľov  miestnej dane z nehnuteľností,  poplatku za komunálny odpad a poplatkov za psa !!! Občania, u ktorých nastali v priebehu roku 2016 zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností, teda  vznik […]
20. januára 2017
smetie_ico

Oznam zberovej spoločnosti

OZNAM OD ZBEROVEJ SPOLOČNOSTI MARIUS PEDERSEN Naši pracovníci rozviezli vrecia na triedený odpad do vašich domácností a preto vás žiadame aby ste dodržiavali farebné rozlíšenie vriec (kuka […]