20. júna 2018
info_ico

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sl. Lazy 2018-2022

Stiahnuť si celý dokument 
19. júna 2018
smetie_ico

Pozor !!! zmena v zbere triedeného komunálneho odpadu

Pozor !!!  zmena v zbere triedeného komunálneho odpadu: S platnosťou od 01.07.2018 sa MENÍ harmonogram zberu triedeného odpadu. Vrecový zber ostáva pri plastoch – 1 x mesačne/ žlté […]
19. júna 2018
fin_ico

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

18. júna 2018
info_ico

Ekumenické bohoslužby