12. júla 2023
volby23

Voľby do NRSR

3. júla 2023
zapis_ico

Uznesenie z PZ OZ obce, 29.06.2023

3. júla 2023
info_ico

Schválené VZN
ZŠ Slatinské Lazy

VZN 03 2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení VZN č.2 ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu […]
3. júla 2023
info_ico

Záverečný účet Obce Slatinské Lazy za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2022 Správa auditora 2022