27. júna 2023
info_ico

Pozvánka na PZ obce

21. júna 2023
info_ico

Návrh – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl, ŠKD…

Návrh – VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl Návrh – VZN ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov zákonných […]
21. júna 2023
info_ico

Návrh – Záverečný účet obce

Návrh – Záverečný účet obce za rok 2022
5. júna 2023
voda_ico

Protokol o skúške vody – Lohyňa