Číslo Partner Zverejnené Veľkosť
  [pdf] z_01_22.pdf  Márius Pedersen 02. Feb. 2022 1.3 MB
  [pdf] z_02_22.pdf  Márius Pedersen 02. Feb. 2022 803.7 KB
  [pdf] z_03_22.pdf  Márius Pedersen 02. Feb. 2022 649.8 KB
  [pdf] z_04_22.pdf  Energia Magna 02. Feb. 2022 2.4 MB
  [pdf] fa_22_01.pdf  Fa január 2022 08. Feb. 2022 458.4 KB
  [pdf] z_05_22.pdf  Štatist.úrad BA 08. Feb. 2022 81.2 KB
  [pdf] z_06_22.pdf  CVČ Maja Detva 11. Feb. 2022 482.5 KB
  [pdf] z_07_22.pdf  MAGNA ENERGIA, a. s. 17. Mar. 2022 349.3 KB
  [pdf] z_08_22.pdf  Ing. Korcová - audítorka 06. Apr. 2022 2.0 MB
  [pdf] fa_22_02.pdf  Fa február 2022 22. Apr. 2022 444.8 KB
  [pdf] fa_22_03.pdf  Fa marec 2022 22. Apr. 2022 868.9 KB
  [pdf] z_09_22.pdf  VUC BB 28. Apr. 2022 2.4 MB
  [pdf] fa_22_04.pdf  FA apríl 2022 11. May. 2022 331.3 KB
  [pdf] fa_22_05.pdf  FA máj 2022 01. Jun. 2022 217.4 KB
  [pdf] z_10_22.pdf  INISOFT, s. r. o. 16. Jun. 2022 4.1 MB
  [pdf] z_11_22.pdf  Kolektívna zmluva 20. Jun. 2022 1.4 MB
  [pdf] fa_22_06.pdf  FA jún 2022 07. Jul. 2022 155.3 KB
  [pdf] fa_22_07.pdf  FA júl 2022 08. Aug. 2022 143.8 KB
  [pdf] fa_22_08.pdf  FA august 2022 07. Sep. 2022 211.0 KB
  [pdf] fa_22_09.pdf  FA september 2022 05. Oct. 2022 155.0 KB
  [pdf] fa_22_10.pdf  FA október 2022 04. Nov. 2022 186.4 KB
  [pdf] fa_22_11.pdf  FA november 2022 05. Dec. 2022 184.0 KB
  [pdf] z_12_22.pdf  DataCentrum elek. územnej samosprávy SVK 12. Dec. 2022 1.2 MB
  [pdf] z_13_22.pdf  MAGNA ENERGIA a. s. 16. Dec. 2022 622.7 KB
  [pdf] z_14_22.pdf  MADE spol. s r. o. 19. Dec. 2022 1.7 MB
  [pdf] z_15_22.pdf  pefima s.r.o. 20. Dec. 2022 220.0 KB
  [pdf] fa_22_12.pdf  FA december 2022 04. Jan. 2023 295.8 KB
26 Súborov     Celkovo: 22.9 MB