Podnikatelia v obci

Názov firmy Adresa IČO Predmet podnikania

Donkey - farm, s. r. o.

Slatinské Lazy 48 RD 36032620 Ubytov.služby, výstavy, sťahov.služby

Brantner Eko s. r. o.

Bratislava - prevádzka Slatinské Lazy 198 31359647 Prevádzkovanie čističky odpadových vôd

JGL, s. r. o.

Detva - prevádzka Slatinské Lazy 217 36648922 Strojárska výroba

ProDrev, s. r. o.

Slatinské Lazy 172 36054879 Piliarska výroba, sušenie dreva

Záhradia, s. r. o.

Slatinské Lazy 156 RD 46649786 Záhradníctvo pri RD

Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING

Slatinské Lazy 282 RD 44049081 Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

Jaroslav Hronec

Slatinské Lazy 179 RD 40142752 Preparovanie zvierat

Martin Chovanec

Slatinské Lazy 107 RD 42002508 Vykonávanie prác poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami

Martin Chovanec ELEKTROOPRAVA

Slatinské Lazy 169 RD / Slatinské Lazy 154 prev. 10991166 Opravy elektrospotrebičov / Predajne potravín v RD 169 a v bývalej Jednote 154

Miroslav Chovanec

Slatinské Lazy 145 RD 34323775 Predaj pneumatík, preprava osôb

Mgr. Ľubica Bartková

Slatinské Lazy 129 46838121 Spracovanie prírodného medu

Jozef Bartko ml.

Slatinské Lazy 62 48157287 Spracovanie prírodného medu