Podnikatelia v obci

Vitajte v sekcii podnikatelia v obci Slatinské Lazy. Cieľom sekcie je informovať občanov o možnosti obstarania služieb alebo kúpe tovarov od miestnych podnikateľov. A zároveň poskytnúť možnosť podnikateľom zverejňovať informácie o svojej ponuke prostredníctvom prelinkov na ich webové stránky alebo informačné letáky a pod. Za prezentáciu firmy alebo podnikania v tejto sekcii pre podnikateľov, subjektov pôsobiacich v Obci Slatinské Lazy sa účtuje poplatok 3 €/ročne.
Názov firmy Adresa IČO Predmet podnikania

Donkey - farm, s. r. o.

Slatinské Lazy 48 RD 36032620 Ubytov.služby, výstavy, sťahov.služby

Eko- Salmo, s. r. o.

Bratislava - prevádzka Slatinské Lazy 198 31359647 Prevádzkovanie čističky odpadových vôd

JGL, s. r. o.

Detva - prevádzka Slatinské Lazy 217 36648922 Strojárska výroba

ProDrev, s. r. o.

Slatinské Lazy 172 36054879 Piliarska výroba, sušenie dreva

Záhradia, s. r. o.

Slatinské Lazy 156 RD 46649786 Záhradníctvo pri RD

Tempolux, s. r. o.

Detva - prevádzka, Slatinské Lazy 172 Areál ProDrev spol. s r.o. 36625027 Stolárstvo

Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING

Slatinské Lazy 282 RD 44049081 Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

Ján Badinka Jr.

Slatinské Lazy 98 41136543 Pilčík - Poskytovanie služieb lesnými strojmi, mechanizmami a náradím

Jaroslav Hronec

Slatinské Lazy 179 RD 40142752 Preparovanie zvierat

Martin Chovanec

Slatinské Lazy 107 RD 42002508 Vykonávanie prác poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami

Martin Chovanec ELEKTROOPRAVA

Slatinské Lazy 169 RD / Slatinské Lazy 154 prev. 10991166 Opravy elektrospotrebičov / Predajne potravín v RD 169 a v bývalej Jednote 154

Miroslav Chovanec

Slatinské Lazy 145 RD 34323775 Predaj pneumatík, preprava osôb

Kristína Hroncová

Slatinské Lazy 111 50456466 Pánske, dámske a detské kaderníctvo

Mgr. Ľubica Bartková

Slatinské Lazy 129 46838121 Spracovanie prírodného medu

Jozef Bartko ml.

Slatinské Lazy 62 48157287 Spracovanie prírodného medu

Ľudmila Sudárová

Slatinské Lazy 38 47858427 Výroba pekárenské a cukráren. výrobky; poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia